Categories
Uncategorized

Hikmah Yang Didapat Ketika Kita Melakukan Zakat Fitrah

 

 

Zakat merupakan keliru satu ibadah yang kudu dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Selain zakat harta, ada zakat fitrah yang kudu dibayarkan tiap tiap kali bulan Ramadhan tiba.

Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, tak sekedar memahami syarat dan sementara pelaksanannya, hikmah zakat fitrah juga kudu diketahui.

Jika zakat harta adalah zakat yang kudu dikeluarkan setelah meraih haulnya bersama kuantitas berdasarkan nilai hartanya, maka zakat fitrah mempunyai keputusan sendiri.

Pembayarannya kudu dilaksanakan terasa awal Ramadhan sampai sebelum salat Idulfitri.

 

Mengapa Dinamakan Zakat Fitrah?

Zakat fitrah atau disebut juga zakat fitri merujuk pada tidak berpuasanya orang yang tadinya berpuasa. Berdasarkan namanya, zakat ini terjalin langsung bersama Idulfitri.

Meskipun mampu dibayarkan di awal, namun lebih direkomendasi dilaksanakan menjelang ibadah salat Idul Fitri. Kata fitrah didalam zakat fitrah juga mampu dimaknai bersama khilqoh atau pembawaan bawaan seseorang berasal dari lahir.

 

Hikmah Mengamalkan Rukun Islam Ke-4

Zakat fitrah mempunyai lebih dari satu hikmah, baik bagi pelaksananya, maupun bagi mustahik (penerima) zakatnya.

Salah satu hadits yang menerangkan mengenai hikmah zakatfitrah pada lain adalah sebuah riwayat berasal dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu yang artinya:

“Rasulullah SAW mewajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa berasal dari senda gurau serta kata-kata keji, juga untuk berikan makan orang-orang miskin.

Siapapun yang membayarnya sebelum melaksanakan salat Idulfitri, maka zakatnya dapat diterima. Sedangkan yang membayar setelahnya, maka pahalanya hanya dianggap sebagai pahala sedekah.” (HR. Abu Daud)

 

Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah zakat fitrah ternyata ada banyak sekali. Beberapa di antaranya mampu anda lihat pada gambaran tersebut ini:

 

Mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa

Seperti yang disebutkan didalam hadits sebelumnya, tujuan membayar zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa berasal dari ucapan yang kotor dan sia-sia. Membayar zakat juga dapat menyempurnakan ibadah Idulfitri.

 

Memberi makan orang-orang yang berhak

Membayar zakat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri sangat mungkin para mustahik zakat, khususnya orang-orang fakir dan miskin untuk mampu memenuhi kebutuhan di hari raya. Dengan membayar zakat, orang-orang miskin tidak kudu ada masalah dan meminta-minta sehingga mampu merasakan kebahagiaan yang sama.

 

Bentuk kebaikan

Memberi kepada orang-orang yang tidak cukup beruntung berasal dari kami adalah sebuah kebaikan yang dapat dicatat pahalanya. Membayar zakat juga merupakan langkah umat Islam untuk memperlihatkan kasih sayang pada sesamanya.

 

Mensucikan diri berasal dari harta yang bukan hak kita

Dalam harta yang diberikan, sebenarnya Allah SWT menitipkan hak orang lain di dalamnya. Dengan menunaikan zakat, kami mampu membersihkan diri berasal dari sesuatu yang bukan hak kami tiap tiap tahunnya di hari Idulfitri.

 

Bentuk rasa syukur

Hikmah zakat fitrah yang terakhir adalah sebagai wujud rasa syukur umat Islam gara-gara sudah meyelesaikan ibadah Ramadhan bersama lancar.

Selain hikmah zakat fitrah yang sudah disebutkan di atas, masih banyak hikmah lainnya. Namun yang paling utama berasal dari pelaksanaannya adalah untuk menunaikan kewajiban serta rukun Islam ke-4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *